Haas  -  střípky z historie zbraní a střeliva
 Mgr. Jan Haas

Náboj 19 x 115 Vydra I
 
            Na přelomu 50. a 60. let řešila čs. armáda problém výzbroje obrněných transportérů (především OT-62 TOPAS) z hlediska účinného boje proti obrněným vozidlům a transportérům nepřítele. Uvažovalo se o zavedení od rychlopalných zbraní malé až střední ráže až po 82mm tarasnici T-21 a bezzákluzový kanón vz. 59 téže ráže. Jednou z mnoha variant byla rekonstrukce leteckého 23mm kanónu NS-23 na ráži 19 mm. Důvodem této rekonstrukce byla nevyhovující počáteční rychlost a energie původní ráže pro boj s obrněnými cíli. V těchto letech se pracovalo v brněnské Zbrojovce a jejích pobočných závodech na zbraních pro OT také v rážích 23, 25, 28, 30, 32 a 37 mm. Rekonstruovaným kanónem (velkorážovým kulometem) byly zkušebně vyzbrojeny OT-62 TOPAS a OT-64 SKOT. Pro náboj byla využita původní nábojnice 23 x 115. Další výhodou byla minimální potřeba nových součástek. Nóvum náboje spočívá v nerotující kumulativní střele. Během zkoušek bylo dosaženo průměrné Vo = 899 m.s-1. Bylo zkoušeno celkem 5 druhů náhradních střel. Při hmotnosti trhaviny TNT/hexogen 50/50, 6 ÷ 7 g, bylo střelbou na 100 m dosaženo průrazu od 30 do 43 mm při dopadových rychlostech cca 500 m.s-1. Náboj ve sbírkách VHÚ má ocelovou válcovou střelu s čyřperým rážovým hliníkovým stabilizátorem. Nábojnice je mosazná, vyrobená v roce 1958 ve Vlárských strojírnách v Bohuslavicích nad Vláří (kód dtp), která už dnes neexistuje. Průměr a délka střely je 18,93 a 140,28 mm. Délka náboje pak 202 mm.
 
Obrázky:
Obr 1 – Náboj 19 x 115
Obr.2 – Náboj 19 x 115 v depozitáři munice VTM v Lešanech
Obr.3 – Porovnání nábojů 30 x 210, 28 x 175 a 19 x 115
Obr.4 – Dřevěný model OT-62 TOPAS s věžičkou s 19mm kanónem
Obr.5 – Výkres varianty věžičky s 19mm kanónem (kulometem) a spřaženým 7,62mm kulometem PKT
Obr.6 – Věžička na OT-62 TOPAS
Obr.7 – OT-62 TOPAS
Obr.8 – Střelba z 19mm kanónu (kulometu)
Obr.9 – Zkušební pancéřová deska
Obr.10 – OT-64 SKOT s 19mm kanónem (kulometem) a spřaženým 7,62mm kulometem PKT ve věžičce
Obr.11 – Pohled do věžičky OT-64 SKOT