Haas  -  střípky z historie zbraní a střeliva
 Mgr. Jan Haas

75mm horský kanón vz. 98 ve výzbroji našich legionářů v Rusku

 Ve výzbroji československých legií v Rusku byla spousta dělostřeleckých zbraní různé provenience, ruské, japonské, americké, britské, německé, francouzské.
            Jedním z japonských děl byl i 75mm horský kanón vz. 98 (z roku 31 éry Meidži, tedy 1898), výrobní číslo 50. Byl vyroben v roce 1900 (33 rok éry Meidži). V roce 1916 Rusko zakoupilo jednorázově 100 kusů těchto děl. Kanón je původní francouzské konstrukce firmy Schneider. Chobotová pevná lafeta se skládala ze dvou částí. V zadní části byla umístěna soustava stočených per brzdících dělo při výstřelu. Osy kol byly pevně spojeny s hlavní v její ose. Kola byla dřevěná loukoťová
           
TTD
 
Ráž 75 mm
Délka hlavně 1000/13,3 mm/ráží
Délka drážkované části hlavně 104 mm
Hmotnost hlavně se závěrem 99 kg
Palná výška 500 mm
Rozsah náměru -10° +30°
Délka kanónu v palebném postavení bez tůčka 2300 mm
Délka kanónu v palebném postavení s tůčkem 3200 mm
Rozchod kol 700 mm
Hmotnost kanónu v palebném postavení 328 kg
Hmotnost kanónu v pochodové poloze 360 kg
Hmotnost kanónu v pochodové poloze rozložené na 4 části á = 106 kg
Dostřel maximální 4300 m
Počáteční rychlost 262,7 m.s-1
Hmotnost granátu 6,1 kg
Délka granátu 4,5 ráží
Hmotnost trhavé náplně 0,8 kg
Hmotnost šrapnelu s18“ zapalovačem 6,1 kg
Délka šrapnelu s;18“ zapalovačem 3,5 ráží
Hmotnost výmetné náplně 0,072 kg
Délka nábojnice 104 mm
Hmotnost prachové náplně 162 g
 
Obr. č. 1 – Čs. legionáři se 75mm horskými kanóny vz. 98 (foto VHA)
Obr. č. 2 – Čs. legionáři se 75mm horskými kanóny vz. 98 (foto VHA)
Obr. č. 3 – Kanón ve sbírkách VHÚ
Obr. č. 4 – Výkres kanónu
Obr. č. 5   Šroubový závěr
Obr. č. 6    Šroubový závěr
Obr. č. 7    Šroubový závěr
Obr. č. 8 – Hlaveň s;osami kol
Obr. č. 9 – Chobot lafety se soustavou brzdicích per
Obr. č. 10 – Štítek s;výrobním číslem a nápisem „Rok 33 éry Meidži“
Obr. č. 11 – Nápis na zadku hlavně „Rychlopalné horské dělo roku 31“
Obr. č. 12 – Tyčový zaměřovač
Obr. č. 13 - Dělový kvadrant
Obr. č. 14 - Dělový kvadrant
Obr. č. 15 – Šrapnel s18i vteřinovým zapalovačem
 
Pozn.
Překlady z japonštiny zajistila paní M. Jirková z Ústavu Dálného východu FF UK v Praze.