Haas  -  střípky z historie zbraní a střeliva
 Mgr. Jan Haas

Vytahovač přetržených nábojnic 20 x 138 Solothurn

Při střelbě se může v podstatě u kterékoliv zbraně vyskytnout závada, že při výstřelu dojde k roztržení nábojnice a následném vytažení její části z nábojní komory. To má za následek přerušení střelby. Pro odstranění takovéto závady jsou ke zbraním dodávány v soupravách vytahovače přetržených nábojnic. Tyto jsou vesměs jednoduché a velmi podobné konstrukce nezávislé na zemi původu.
V dělostřelecké sbírce Vojenského historického ústavu v Praze (dále jen VHÚ) bylo a je několik typů zbraní komorovaných na náboj 20 x 138 Solothurn. V prvé řadě to jsou 20mm protiletadlové kanóny vz. 30 (2-cm Flak 30) (obr. č. 1) a vz. 38 (2-cm Flak 38) (obr. č. 2). Dále to jsou 20mm vložné hlavně (obr. č. 3) pro 100mm tankové kanóny D10-TG lafetované v tancích T-54, T-55 a jejich modifikacích.
Po druhé světové válce se do výzbroje československé armády dostalo mnoho kořistních zbraní. Mimo jiné i 20mm čtyřhlavňové protiletadlové kanóny vz. 38 (2-cm Flakvierling) (obr. č. 4). Z jejich poměrně velkého množství zůstavších na našem území bylo předáno několik kusů i do sbírek VHÚ v Praze. Bohužel tyto komplety „nepřežily“ vyřazování předmětů ze sbírek na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století: Důvodem pro hromadné vyřazování nejen těchto kanónů ze sbírek, byla jejich „historická bezvýznamnost“. Tento osud potkal také „2cm kulometné trojče 151 N“ (tři 20mm letecké kanóny MG 151/20 na pozemní protiletadlové lafetě) (obr. č. 5).
20mm protiletadlový čtyřkanón vz. 38 (2cm Flakvierling 38 na lafetě 30/38) je sestaven ze čtyř kanónů vz. 38, které vznikly na základě požadavku německé armády na zvýšení rychlosti střelby 20mm protiletadlových kanónů vz. 30 používaných v průběhu války ve Španělsku (červenec 1936 až březen 1939). Ve firmě Mauser zbraň přepracovali a podařilo se jim zvýšit rychlost střelby z 280 a 420 ran za minutu. Kanóny se používaly v různých lafetacích po celou dobu války na většině válčištích a také ještě dlouhou dobu po válce ve výzbroji mnoha armád. Dodnes můžeme tyto zbraně vidět v mnoha muzeích. Po vyřazení těchto zbraní z výzbroje čs. armády byly hlavně využity k výrobě již výše zmíněných vložných hlavní do tankových kanónů.
Ve sbírce VHÚ je několik těchto zbraní a souprav záložních součástek a nářadí. Mimo jiné také velmi zajímavá a v muzeích ojedinělá souprava pro cvičnou střelbu ke kanónu vz. 38. Kromě mnoha zajímavých součástí a nářadí ke zbrani jsou v soupravách i vytahovače přetržených nábojnic.
Tyto se skládají ze tří součástek: vodící tyčinky 1 s rozpěrným trnem, převlečné rozpěrné volně po vodící tyčince se pohybující trubici 2 a matice 3 (obr. č. 7). Převlečná trubice je válcová, v horní části opatřena závitem a okrajem. Je třikrát svisle naříznuta z důvodu roztažnosti v přetržené nábojnici. Po zasunutí do zbytku nábojnice v nábojní komoře se tato naříznutá část s okrajem prostrčí ústím nábojnice, kde se okrajem opře a tím i přilne k vnitřní straně nábojnice (obr. č. 9). Po následném vytažení dojde k extrakci přetržené nábojnice. V dolní části se převlečná trubice opírá o matici našroubovanou na vodící tyčinku. Každý vytahovač je jinak povrchově upraven – fosfátovaný, černěný a hněděný.

Všechny tři kusy jsou značeny:
součástka fosfátovaná, černěná, hněděná
vodící tyčinka     ghn WaA610  dpq42H WaA14  WaA356
převlečná trubice  ghn WaA610
bez značení
bez značení
matice  ghn WaA610
bez značení
WaA356 Pr21

dpq – Bruno Mädler, Werkzeug-u. Werkzeugmaschinenfabrik, Köpenicker Str. 64, Berlín SO 16
ghn – Carl Ullrich & Co. Metallwarenfabrik, Oberschönau, Duryňsko v Německu
Takticko-technická data „Čtyřkulometu vz. 38N“
ráž 20 mm
náboj 20 x 138 Solothurn
hmotnost v palpostu 1 509 kg
rozsah náměru –10 až +100°
rozsah odměru 360 °
kadence 1 800 ran.min-1
účinný dostřel 2 200 m

Prameny:
Kulometná kniha pro kulometné trojče 151N
Kulometná kniha pro čtyřkulomet vz. 38N

Použitá literatura:
Gander Terry: „Germany´s Guns 1939 – 1945“, The Crowood Press Ltd., Marlborough 1998
Hogg Ian: „Dělostřelectvo dvacátého století“, nakl. Svojtka & Co., Praha 2001
Karlický Vladimír: „Československé dělostřelecké zbraně“, Naše vojsko edice MARS sv. 13, Praha 1975
„Liste der fertigungskennzeichen für Waffen, Munition und Gerät“, Karl R. Pawlas Berlín 1944/Norimberk 1977
Preuss Johannes: „Zahlencode System des Heeres von 1925 bis 1940“,Journal-Verlag Schwend GmbH, Schwäbisch Hall 2002
Kolektiv autorů VHA: Ročenka 2008 Vojenský historický archiv, III. odbor VÚA Praha; vydalo MO ČR – PIC MO Praha 2009

Popis fotografií

1 – 20mm protiletadlový kanón vz. 30 na pozemní lafetě vyvíjené v letech druhé světové války Zbrojovkou Brno (MZA Třebíč, fond Zbrojovka Brno)
2 – 20mm protiletadlový kanón vz. 38 na pozemní lafetě vyvíjené v letech druhé světové války Zbrojovkou Brno (MZA Třebíč, fond Zbrojovka Brno)
3 – Výukový obraz 20mm vložné hlavně pro 100mm tankové kanóny používaný v ČSLA (sbírka výukových obrazů fondu VI, VHÚ Praha)
4 – 20mm protiletadlový čtyřkanón vz. 38 ze sbírek VHÚ na nádvoří Invalidovny (fotoarchiv VHÚ Praha)
5 – 20mm protiletadlový trojkanón MG151/20 ze sbírek VHÚ na nádvoří Invalidovny (fotoarchiv VHÚ Praha)
6 – Nábojnice 20 x 138 Solothurn s vytahovačem prasklých nábojnic
7 – Vytahovač prasklých nábojnic rozložený a sestavený
8 – Rozložené vytahovače prasklých nábojnic od různých výrobců
9 – Použití vytahovače prasklých nábojnic
10 – Značky vyražené na některých součástkách