Haas  -  střípky z historie zbraní a střeliva
 Mgr. Jan Haas
22,5cm minomet vz. 15 soustavy Böhler

                V průběhu první světové války se především díky nedostatku dělostřelecké munice pohyblivé boje zastavily a během dlouhých měsíců bojů se frontová linie měnila jen velmi málo. Vojska uvízlá v  těchto pozičních bojích potřebovala zbraň, která by byla schopna ničit živou sílu nepřítele a jeho lehké kryty. A tak proto postupně všechny bojující armády zaváděly různé vrhače ručních granátů a minomety.
                 Jednou z mnoha firem, která se v habsburské monarchii zabývala zbrojní výrobou, byla i rakouská firma Gebr. Böhler ve Vídni (založena v roce 1870 Albertem a Emilem Böhlerovými). Konstruktéři této firmy vyvinuli 22cm minomet zavedený do výzbroje jako 22cm M.15 Minenwerfer (22cm M. 15 M.W.).  (foto č. 1)
Byla to poměrně těžkopádná konstrukce. Hlaveň ráže 225 mm byla uložena na dřevěném okovaném ložišti se dvěma náměrovými tyčemi. (foto č. 2) Minomet se přepravoval poměrně jednoduše. Na dřevěné základové desce byla připevněna náprava, na kterou se nasazovala loukoťová kola. Těch se používalo několik vzorů: základní vzor se používala 90cm kola  M.11. Jako další se používala 80cm M. 15, 82cm M. 99 a 113cm M. 75. V neposlední řadě se používala srbská 115cm kola. Minomety s výrobními čísly 1 až 110 měly jednu nápravu uprostřed ložiště připevněnou shora, s čísly 111 až 130 zase měly nápravu v přední části skrze ložiště a čísla 131 až 190 měly nápravy dvě – jednu vepředu shora a druhou zespodu. Všechny další vyrobené minomety měly jednu nápravu umístěnou uprostřed zespodu.
                Minomet se přepravoval v závěsu za horskou kolesnou 10cm M. 99/8, minometnou kolesnou M. 16, případně za horskou károu M. 15, taženou párem koní. Rovněž se dal minomet upravit pro přepravu zákopy. (foto č. 3)
 Obsluhu tvořili 4 muži.
 Munice
 Ke střelbě se používaly tři typy min:
a – 22cm M.15 Wurf Mine mit Aufschlagzünder (foto č. 4, 5, 6, 7)
b – 22cm M.16 Wurf Mine mit Aufschlagzünder (foto č. 8, 9, 10, 11)
c –  22cm M.16 Stankmine mit Aufschlagzünder (foto č. 12)
ad a)
První mina používaná byla vz. 15. Mina je válcového tvaru s pěti sestřeďovacími vodícími nákružky, s polokulovitou hlavou, v  níž je uložena jímka pro zapalovač. Mina byla laborována dynamonem. Při přepravě byla jímka zapalovače uzavřena zaplombovaným pojistným křídlovým šroubem. Zapalovačem soustavy Poppenberg (foto č. 14) byla mina adjustována až před střelbou.
ad b)
V roce 1916 byla zavedena kratší mina s tělem ze šedé litiny se třemi vodícími nákružky, s polokulovitou hlavou, v  níž je uložena jímka pro zapalovač. Mina byla laborována dynamonem. Při přepravě byla jímka zapalovače uzavřena zaplombovaným pojistným křídlovým šroubem. Zapalovačem soustavy Poppenberg byla mina adjustována až před střelbou. Mina měla zalaborovaný 16-tivteřinový zpožďovač.
ad 3)
V roce 1916 byla zavedena také chemická mina, či spíše dle překladu „smradlavá“ mina. Byla rozměrově stejná jako mina vz. 15. Kromě 10 kg dynamonu však obsahovala smaltovanou nádobu naplněnou 12 kg látky B-Stoff (bromaceton CH3COCH2Br) nebo T-stoff (benzylbromid C6H5.CH2Br). A opět byla mina adjustována zapalovačem Poppenberg.
   K vymetení miny se používala nábojka (foto č. 15) s prachovou náplní složenou z 60 g dělového prachu, z 50 a 100 g loveckého prachu. Všechny tři náplně jsou uloženy ve váčku, který je uzavřen dřevěným kotoučem. Minomet se odpaloval třecím zapalovačem Brandl M.93 (foto č. 15).
Munici, respektive její součásti, vyráběly různé firmy na území monarchie. Například těla min vyráběla v Blansku firma Akciová společnost strojírny, dř. Breitfeld-Daněk a spol. (výkresy foto č. 6, 11 a z výroby foto č. 16), Havelka & Mész v Karlíně, Ing. O. Podhajský v Hostivaři, A. Tittelbach a spol. ve Vršovicích, Karbitzer Stahlgusshütte Arnolds-Kress (Chabařovické ocelárny Arnold–Kress) Chabařovice.
Z celého množství vyrobených minometů a munice se ve VHÚ v Praze dochovala aspoň celá jedna mina, ale bez zapalovače.
Takticko-technická data
Ráž 225 mm
Délka hlavně 900 mm (4 ráže)
Hmotnost minometu v palebném postavení    750 kg 
Hmotnost minometu v dopravní poloze zákopy   565 kg
Hmotnost minometu v dopravní poloze po silnici   970 kg
Rozsah náměru     45° ÷ 70°
Průměr min       223 mm
Mina vz. 15  
Hmotnost miny      64,4 kg
Hmotnost trhaviny (dynamon)        20 kg
Dostřel minimální/maximální        215/540 m
Mina vz. 16
Hmotnost miny           66 kg
Hmotnost trhaviny (dynamon)  10 kg
Dostřel minimální/maximální   340/675 m
Chemická mina vz. 16  
Hmotnost miny     76 kg
Hmotnost trhaviny (dynamon)   10 kg
Hmotnost chemické látky   12 kg
Dostřel minimální/maximální 207/493 m
 Použité prameny a literatura:
Ortner M. Ch.: „Die österreichische Artillerie von 1867 bis 1918.“, Verlag Militaria Vídeň 2007, ISBN 978-3-902526-12-0
G-78 Entwurf. 22cm M. 15 Minenwerfer (22 cm M. 15 MW.), Vídeň 1916
Wikipedie – cs.wikipedia.org/wiki/ČKD
Internet – www.ckdblansko.cz
Foto č. 1
Minomet v zákopu s obsluhou
Foto č. 2
Minomet v palebném postavení
Foto č. 3
Minomet v dopravní poloze
Foto č. 4
22,5cm mina vz. 15
1 – náustnice; 2 – zápalka; 3 – pouzdro počinové náplně; 4 – vodící nákružek; 5 – křídlový šroub; 6 – počinová náplň; 7 – vodící nákružek; 8 – trhavina; 9 – tělo miny; 10 – papírový těsnící kroužek
Foto č. 5
1 – kukla; 2 – plomba; 3 – počinová náplň; 4 – trhavina; 5 – těsnící kroužek
Foto č. 6
Tovární výkres 22,5cm miny vz. 15 – Breitfeld-Daněk a spol. Blansko, 1915
Foto č. 7
22,5cm mina vz. 15 ze sbírek VHÚ Praha
Foto č. 8
22,5cm mina vz. 16
1 – olověný kroužek; 2 – zápalka; 3 – pouzdro počinové náplně; 4 – křídlový šroub; 5 – náustnice; 6 – počinová náplň; 7 – trhavina; 8 – tělo miny
Fotka č. 9
22,5cm mina vz. 16 ze šedé litiny
1 – počinová náplň; 2 – trhavina
Fotka č. 10
22,5cm mina z ocelolitiny
1 – kukla; 2 – zapalovač; 3 – náustnice; 4 – rozbuška; 5 – počinová náplň; 6 – pouzdro počinové náplně; 7 – trhavina; 8 – těsnící kroužek
  Fotka č. 11
Tovární výkres 22,5cm miny vz. 16 – Breitfeld-Daněk a spol. Blansko, 1916
Fotka č. 12
22,5cm chemická mina vz. 16
1 – náustnice; 2 – zápalka; 3 – pouzdro počinové náplně; 4 – sestřeďovací vodící nákružek; 5 – chemická látka; 6 – papírový těsnící kroužek; 7 – počinová náplň; 8 – trhavina; 9 – tělo miny; 10 – plechová emailová nádoba
Fotka č. 13
Třecí zapalovač „Brandl“ M.93
1 – třecí drát; 2 – zápalná slož; 3 – černý prach
Fotka č. 14
Zapalovač systém Poppenberg
1 – pojistný třmen; 2 – kukla; 3 – repulzní pružina; 4 – pojistná vidlice; 5 – horní úderka; 6 – roznětka; 7 – vymezovací pojistka; 8 – jehla; 9 – spodní úderka
Fotka č. 15
Výmetná prachová náplň
Fotka č. 16
Výrobní linka firmy Breitfeld-Daněk a spol. v Blansku
Úvodní foto
Nabíjení 22,5cm minometu vz. 15, kresba tužkou, Hudi Log, Slovinsko 1917, autor neznámý
 
Fotky č. 1 ÷ 4, 8, 12, 14, 15 – předpis G-78 Entwurf. 22cm M. 15 Minenwerfer (22 cm M. 15 MW.), Vídeň 1916, VHA Praha
Fotky č. 5, 9, 10 – knihovna VHÚ Praha
Fotka č. 14 – zapalovač Poppenberg ze sbírek Dresdner Sprengschule Drážďany
Fotka č. 7 – ze sbírek VHÚ Praha
Fotky č. 6, 11, 16 – Breitfeld-Daněk a spol., MZA Brno
Úvodní fotka – ze sbírek VHÚ